فرم پذیرش خسارت لاستیک سیات
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
لطفا نام خود را وارد نمایید .
شماره همراه: (*)
Invalid Input
پست الکترونیک (*)
Invalid Input
سریال تایر
Invalid Input
لطفاً سریال تایر را وارد نمایید.
سایز تایر
Invalid Input
سایز تایر را وراد نمایید.
تاریخ تولید
Invalid Input
تاریخ تولید تایر
توضیحات
Invalid Input
لطفا علت و جزئیات خسارت را وارد نمایید.
تصویر محصول
Invalid Input
لطفاً تصاویر مربوط به محصول خسارتی را جهت کارشناسی سریع تر ارسال بفرمایید.
ثبت

بازرگانی فــرهاد نـویـان

نماینده انحصاری تایــر سیات در ایران

خلیج همیشه فارس

Top